Café del Mar: ChillHouse Mix的乐评 (1)

Sankey 2008-10-08 22:00:04

来自地中海的冰镇舞曲

人们对于Café del Mar的印象,无疑是舒适平稳而富有灵性的Chill Out音乐。纵然Ibiza岛已经成为了诸多Rave爱好者们向往的Trance舞曲轰鸣之地,但是Café del Mar始终以Chill Out音乐作为自己独树一帜的标志,和那些疯狂的Dance聚集地区别开来。在Café del Mar,舒适和格调永远...  (展开)

订阅Café del Mar: ChillHouse Mix的乐评