Eric Kwok's Leet Collection的乐评 (1)

瑞秋 2009-03-10 23:15:06

Leet Collection - Eric Kwok's attitude

2CD的特选集,我还从未曾这样爱过一张选集... 2CD,收录了Eric Kwok参与作词的32首歌,每碟16首,非常的充实 话说大碟推出前,我已经非常惊讶他这个亲自挑选的track list,因为包括hit的、Bside的几乎所有歌都非常喜欢。 喜欢除外,但能拣出来,又是意料不到;或者说已经不曾留...  (展开)

订阅Eric Kwok's Leet Collection的乐评