nofoe听过的音乐/SigurRós(6)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-6 / 6
 •    2013-11-04
  Sigur Rós / 2002 / 专辑 / Audio CD / 摇滚
  标签: SigurRós ISL 2000s PostRock
  Hopelandic
 •    2014-05-11
  Sigur Rós / 1999 / 专辑 / Audio CD / 摇滚
  标签: SigurRós ISL 1990s PostRock
  開場實在是太完美。
 •    2015-03-26
  Sigur Rós / 2007-11-06 / Import / Audio CD / 摇滚
  标签: SigurRós PostRock 2000s ISL
 •    2014-01-20
  Sigur Rós / 2013-06-17 / 专辑 / Audio CD
  标签: SigurRós PostRock 2010s ISL
 •    2014-07-13
  Sigur Rós / 2005 / 专辑 / Audio CD / 摇滚
  标签: SigurRós ISL 2000s PostRock
 •    2015-03-25
  Sigur Rós / 1997 / 专辑 / CD / 摇滚
  标签: SigurRós PostRock 1990s ISL

听过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签